Ta hand om bilen

Det finns många anledningar till att du kan behöva lämna in din bil på service. När det kommer till bilar är det viktigt att det är någon som vet vad den gör som utför service, annars kan konsekvenserna bli ödesdigra. Förutom att det är just experter med specialkompetens som jobbar på verkstäderna och som därför kan ta hand om väldigt komplicerade problem finns det fler orsaker till varför en liten service kan vara oerhört bra för din bil.

Att ta hand om bilen gör att den håller längre

Man kan säga att du investerar i din bil när du lämnar in den på service. Det finns många, stora såväl som små, delar som behöver lite kärlek för att de ska hålla längre. Det är därför viktigt att emellanåt ge bilen en liten extraservice. I längden är det inte tillräckligt att endast byta oljan och köpa ett nytt filter. Saken är den att det inte alls behöver bli särskilt dyrt att lämna in bilen. De som jobbar på verkstäder är experter och därför brukar de kunna ge dig en väldigt kostnadseffektiv service. Då får du en fräsch bil som håller längre. Om du vill sälja din bil någon gång i framtiden spelar sättet du tagit hand om bilen på en oerhört stor roll.

Alla punkter på checklistan

Det bästa du kan göra är att jämföra några olika verkstäder för att se vad de kontrollerar och servar på din bil. Det kan faktiskt skilja sig en del i vad de väljer att lägga energi på. Behövs det bytas fler filter än bara oljefiltret? Är det nödvändigt med ett glykolbyte? Tänk på att servicen är något som är till för dig, välj därför bara det bästa. Du tjänar också på att inte snåla in i alla lägen utan att emellanåt ta en riktigt grundlig service.

Försäkra bilen

Bilförsäkringar är lite speciella i och med att premiens storlek skiljer sig kraftigt åt mellan olika försäkringstagare. Systemet bygger på att när man tecknar sin första försäkring så får man en ganska hög premie. För vartannat år man kört utan att bli inblandad i en skada så får man högre och högre rabatt. Den högsta rabatten ligger oftast på 70 %. Om man blir inblandad i skada sänks rabatten med i storleksordningen 20 %. En bra försäkring är viktig för att du ska slippa onödiga krediter i samband med bilskada. Något du förövrigt kan jämföra på Creddit.se.

Trafikförsäkring

En bilförsäkring omfattar flera delar. I botten finns trafikförsäkringen som är obligatorisk för alla fordon. Den ersätter skador på personer eller egendom. I de flesta fall kombineras trafikförsäkringen med försäkring för glas, brand, maskin, räddning och stöld. Dessa tillägg kallas ofta för delkasko, och trafikförsäkring med delkasko kallas halvförsäkring. Glasförsäkring ersätter skada på bilens rutor vid exempelvis stenskott; brand ersätter vid brand i motorrummet; räddning ersätter bärgningskostnader och stöld ersätter skador som uppkommer om bilen stjäls.

Maskin ersätter skador på motor och viss elektronik, men här finns dels ett system med åldersavdrag, dels gäller försäkringen bara upp till en viss ålder på bilen eller viss körsträcka.

Vagnskadeförsäkring

Halvförsäkring täcker alltså inte skada på den egna bilen. För detta krävs en vagnskadeförsäkring. De flesta nya bilar säljs med en ”inbyggd” vagnskadeförsäkring som gäller i till exempel tre år. Därefter är det ägaren som ansvarar för den försäkringen. På nyare bilar är det nog i regel ”lönsamt” att ha en vagnskadeförsäkring. På äldre bilar kan det vara idé att fundera igenom beslutet. En bil äldre än tio år har ofta ett relativt lågt värde, och en vagnskadeförsäkring ligger ofta i klassen 3-4000 kronor per år.

Bilens ägare skall alltid teckna

Systemet innebär också att unga bilägare får en hög premie. Det är inte ovanligt att när sonen eller dottern köper sin första bil så skrivs försäkringen på en förälder med en mycket högre rabatt. Om försäkringsbolaget efter en skada kan visa att bilen i verkligheten användes av sonen/dottern så kan ersättningen dock sänkas eller helt utebli.

Bästa begagnade bilköpet – så gör du

Är du sugen på att köpa begagnad bil men inser att kapitalet inte riktigt räcker till? Då kan det vara värt att köpa dig en begagnad bil. Självklart måste du kolla fördelar- samt nackdelar med att köpa en bil som är begagnad. Om du känner att inte kapitalet räcker till så är en begagnad bil en perfekt lösning till dig.

I och med att värdet på bilarna sjunker väldigt drastiskt så fort man kör ett par kilometer så är det här en stor fördel för dig för då kan du mycket möjligt hitta en fin bil, som du velat ha för ett bra pris.

Bra begagnat köp

Nackdelen med att köpa en begagnad bil är väl att du inte riktigt kan veta till hundra procent vad den föregående ägaren har gjort med bilen. Oftast så har någon viktig del i bilen gått sönder och ägaren har varken tid, pengar eller lust att laga den och därför beslutar sig att sälja bilen. En annan anledning till varför ägaren vill sälja bilen är att personen är behov av snabba pengar och vill sälja sin värdefulla bil för ett grymt pris.

Det finns många sätt att köpa begagnade bilar. Du kan till exempel gå till en bilhandlare som säljer begagnade bilar eller känner någon bekant som vill sälja sin bil för ett billigt pris. Det finns även också olika hemsidor som du kan surfa på. Blocket är en av de populära hemsidorna som finns ute idag.

Enkelt att hitta bilverkstad i Sverige

I Sverige finns det alltid möjlighet att få hjälp med service av en bilverkstad.Det finns även gott om auktoriserade skadeverkstäder. Det finns alla sorter: internationella kedjor med möjlighet till service över hela landet ner till den lokala bilverkstaden på den mindre orten. För de bilägare som bor på små orter kanske urvalet inte är så stort. I de större städerna finns alla storlekar representerade.

Vi bilister är också olika när det kommer till hur vi vill organisera vår bilservice. En del vill meka så mycket som möjligt själva medan många bara är intresserade av att fordonet ska fungera. Detta avspeglar sig också i valet av bilverkstad.

Konkurrensen om bilisternas gunst har också ökat märkbart. För bilsäljarna har det också inneburit att man erbjuder mer och mer service och tjänster till sina kunder. Vissa kedjor ställer därför upp med att ta hand om sina kunders däck för vinterförvaring eller ser till att kunden får en särskild rabatt eller gynnsamma kreditvillkor vid inköp av olika slag.

De största bilverkstadskedjorna satsar mycket på olika typer av rabatter, internetbutik ett stort sortiment av olika reservdelar och så vidare.

Hos de mindre verkstäderna är det den snabba personliga servicen som är det avgörande.

Som enskild kund har man en möjlighet att välja vad man föredrar.

Gå igenom villkoren, noggrant

När man tecknar en barnförsäkring är det viktigt att man går igenom villkoren noggrant. Försäkringen gäller dels för en mängd olika händelser och är dels ett skydd för att man som förälder får kostnader ersatta då man stödjer barnet under en sjukdomsperiod eller på grund av invaliditet. Det är också ofta noggrant angivet vilka beloppsbegränsningar som gäller i olika situationer samt den självrisk man måste betala i vissa fall.

I de flesta fall avser försäkringen händelser som leder till någon form av invaliditet eller sjukdom. Det kan vara viktigt att teckna försäkringen tidigt i barnets liv då det inte finns någon eventuell sjukdomshistoria som kan medföra undantag eller högre premie.

I de flesta fall omfattar en barnförsäkring

  • Medicinsk och ekonomisk invaliditet
  • Olycksfall
  • Ersättning för vård i hemmet
  • Ersättning för mediciner
  • Ersättning vi vissa kritiska sjukdomar såsom cancer
  • Ersättning vid dödsfall
  • Samtalsstöd
  • Krisbehandling
  • Ersättning vid akut sjukhusvistelse
  • Ersättning för ärrbildningar

Det som därefter kan skilja mellan olika försäkringsbolag är omfattningen av ersättningen och självrisker. I allmänhet kan man teckna för några olika beloppsnivåer uttryckta i basbelopp.

I normala fall kan man teckna en barnförsäkring från barnets födelse upp till 18 års ålder. Du kan olika försäkringar på Insplanet.

Privatlån för att bygga om hemma

När du ska bygga om hemma kan det vara nödvändigt – till och med smart – att ta ett lån. Idag, när räntorna är så låga som de är, är det ett mycket fördelaktigt läge att låna pengar för att öka sin bostads värde. Det kanske inte är det mest hållbara ur samhällsekonomisk synpunkt, men kortsiktigt kan det vara en mycket god idé att renovera eller bygga om hemma för att öka lägenheten eller husets värde på marknaden inför den dagen du skall sälja.  I nuläget, när rut- och rotavdragen fortfarande ligger kvar, är det dessutom extra billigt att anlita hantverkare.

Förutom att vara en bra investering rent ekonomiskt är förbättringar i hemmet givetvis också fördelaktigt för dig och din familjs välmående, funktionella lösningar och en trevlig atmosfär både stimulerande och energigivande. Särskilt om du har stadgat dig och tänker dig att du blir kvar i bostaden ett längre tag så kan det vara värt att ge den ett rejält lyft, både in- och utvändigt. Det kommer i vilket fall löna sig när det sedan förr eller senare blir dags att sälja. Dessutom behöver alltid en bostad omvårdnad – det är ofta något som behöver göras kontinuerligt– så om det är något som du gått runt och funderat på att göra något åt, varför inte passa på att göra dessa förändringar så tidigt som möjligt, för att maximera nöjet du själv kan få ut av denna upprustning och dessutom minska risken för att kostnaderna löper iväg om du förhalar processen?

OrganoWood Exterior Coating jämförs med andra produkter

I sin rapport ”Miljöbedömning OrganoWood – Referensmiljöer för framtidens produkter”, som återfinns hos Jegreliusinstitutet i Östersund, jämför Lena Stig miljöprestandan för produkten OrganoWood exterior coating™ i förhållande till fyra andra utvalda produkter. Rapporten publicerades 2011.

Den vattenbaserade träbehandlingsprodukten består av silikater samt en katalysator av fruktämnen och används för impregnering av virke till olika utomhusmiljöer som terrasser eller trähustillverkning. I rapporten har Lena Stig valt att fokusera på tryckimpregneringsmetoden utifrån perspektiven miljöpåverkan under produkternas livscykel, samt de ingående kemikalier i produkterna.

De fem produkterna skyddar alla mot både brand och röta. Däremot var det inte möjligt att göra en rättvis bedömning ur ett livscykelperspektiv då det sedan tidigare inte finns någon sådan data att tillgå. Lena Stigs miljöbedömning visar dock att OrganoWood är bättre i jämförelse med produkterna som innehåller borax och guanylureafosfat samt innehåller färre substanser som är klassade som farliga för vattenlevande organismer än resterande produkter.

Lena Stig har i sin rapport funnit att miljöfördelarna med OrganoWood är att medlet är vattenbaserat och inte innehåller några miljöklassade ämnen samt att tillverkning och användning har låga miljörisker, det impregnerade virket behöver inte hanteras som farligt avfall, det lämpar sig väl för återanvändning samt att det finns möjlighet att förbättra produkten genom att vid tillverkningen använda en förnyelsebar råvara istället för sand för tillverkning av silikat.

Rapporten finns att hämta som PDF

Förvara din kvalitetskniv

En dyr kvalitetskniv är kungen bland köksredskap och ska behandlas därefter. En kökskniv ska vara vass så att den skär igenom livsmedlen med lätthet. Märkligt nog är det lättare att skära sig på en slö kniv, och det beror på att med en slö kniv arbetar man på fel sätt. En vass kniv gör själva jobbet utan att man anstränger sig. Kvalitetsknivar hittar du många av på nätet, t.ex. på köksmästaren.com

 

Förvaringen av din vassa kniv är viktig för att den ska behålla skärpan. Att slänga ner den i en kökslåda är rena döden för kniven. Den kommer ovillkorligen i kontakt med andra knivar och hårda saker i lådan och sedan är det kört med den eggen. Att arbeta upp en bra  egg tar tid men att förstöra den går fort.

 

Ett bra och skonsamt sätt att förvara en kökskniv är på en magnetlist som sitter fastskruvad i väggen ovanför arbetsbänken där kniven ska användas. På så sätt finns kniven till hands där och då den ska användas. Eggen hänger så att säga fritt. Ett annat sätt att förvara knivarna på är ett knivblock av trä. Trä är skonsamt mot knivseggen och det bästa är att sätta i kniven upp och ner i blocket. Då kommer inte eggen i beröring med någonting och skärpan håller längre.

Växande efterfrågan på motorsågskurser

Efterfrågan på motorsågskurser ökar i och med det nya lagkravet från Arbetsmiljöverket – från och med 1 januari 2015 måste alla som använder motorsåg i jobbet ha motorsågskörkort. Säker Skog rapporterade en markant ökning i kursansökningarna redan från 2012-2013 och trots att det inte finns statistik för innevarande år märks ett ökat intresse.

Stort utbud av kurser

Ända sedan 2005 har det funnits möjlighet att ta motorsågskörkort men i och med det nya lagkravet har efterfrågan ökat på sista tiden och därmed ökar även utbudet på kurser. Det finns en mängd kurshållare att välja bland och man kan även välja att starta en egen studiecirkel och beställa material och filmer. I det närmaste har man allstå obegränsade möjligheter att kunna anpassa innehållet och skapa en motorsågskurs som tillgodoser olika behov. Det enda man behöver tänka på är att den som utbildar måste ha motorsågskörkort och att man kallar in en certifierad examinator till själva uppkörningen.

Kunskaper som ökar säkerheten

Från årskiftet krävs motorsågskörkort för att man ska kunna utföra jobb åt andra men alltså inte om man bara vill röja lite eller kapa ved åt sig själv. Varje år skadas alltför många som arbetar med trädfällning och skogsvård. Därför skärps kraven på godkända kunskaper i hanteringen av motorsågar. Men även fritidsbrukarna, som ofta kan råka illa, ut rekommenderas att ta körkortet.

Med det ökade utbudet och medvetenheten om farorna som förknippas med arbete med motorsåg och trädfällning inser fler och fler fördelarna med ett körkort och alltfler sk frivilligakort tas – därmed tar den allmänna säkerheten också ett stort kliv framåt.

Olika körkortsklasser

Det finns inte bara en mängd olika motorsågskurser att välja mellan utan också en rad olika körkortsklasser (från A-F och en S-kurs). Skogstyrelsen har mycket information för den som vill läsa mer om de olika nivåerna.  Kurserna erbjuder allt från grunläggande kunskaper, för att kapa ved och fälla träd säkert till kvalifikationer inom specialområden. Alla kurser har självklart fokus på säkerhet och man måste klara examina i de grundläggande kurserna innan man kan ta steget vidare med påbyggnadskurser.

Min pappa på bilskroten

Min pappa har hela sitt liv arbetat med bildemontering och jag har väl egentligen alltid varit intresserad av bilar men jag hade nog inte riktigt tänkt mig att jag skulle hamna i samma bransch. Min pappa började först jobba som anställd på en firma som sysslade med bildemontering men när han var i 30-årsåldern så startade han sin egen firma. Jag var liten då och fick ibland hänga med pappa till jobbet och fick följa processen med bildemotering från början till slut. Pappa jobbade mycket och ibland var enda chansen att få se en skymt av honom att hänga på bilskroten. Jag tänkte inte så mycket på det då men nu i efterhand förstår jag att jag lärde mig massor om bildemontering av pappa och att få vara med honom i hans arbete. Så egentligen borde jag kanske ha börjat jobba i branschen för länge sen men så blev det inte. Bilar har istället varit något jag har ägnat mig åt på fritiden och jag har faktiskt inte haft en tanke på att arbeta med bilar. Men så kom då dagen då pappa kastade in handduken och bad mig fundera på om jag inte skulle börja jobba med bildemontering istället. Han ville nämligen att jag skulle ta över firman. Och då var det som att alla bitar föll på plats och det kändes helt självklart. Så nu efter bara några veckor känner jag mig väldigt säker på att jag vill pyssla med bildemontering en låg tid framöver!