Att belysa trappan i hemmet

Det traditionella sättet att belysa ett hem är att ha lampor i taket och eventuellt några till stående lampor på fönsterbrädan. Men med dagens teknik kan man ha olika sorters ljuskällor i sitt hem då dessa inte behöver vara särskilt stora och ändå skapa en behaglig och funktionell belysning.

Den del av radhuset eller villan som sällan är belyst på ett tillfredställande sätt är trappan mellan våningsplanen. En lampa i taket kan upplevas inte ge tillräckligt ljus över alla trappstegen och därför kan det vara intressant att ha en annan lösning med hjälp av alternativa källor av ljus.

Det bästa sättet att belysa en trappa är att använda sig av infällda vägglampor som var för sig inte ger ett speciellt starkt ljus men tillsammans skänker de ett behagligt och jämt ljus över varje eller vart annat trappsteg.

Ett annat alternativ är att använda sig av LED-stripes som är rör med små lysdioder som man kan fästa under trappans nos. Detta ger en effektfull belysning som betonar varje steg. Risken är dock att man tvingas städa oftare då smutsen som lätt samlas i en trappa syns extra mycket.

Att montera led-stripes bakom handledaren är också en möjlighet som kan vara särskilt viktigt för dem som är särskilt måna om att hitta stödet även när det är mörkt. Denna ljuskälla fungerar bäst som ett komplement till andra i trappmiljön. Kolla in led-stripes hos Xcen AB

Det är viktigt att verkligen planera för ljuset i en trappa för att veta vilka hål som ska göras och att det inte påverkar stabiliteten av trappan. Dessutom är planeringen viktig för att kunna installera lösningar där sladdarna inte är synliga utan ligger innanför väggarna. Att installera en dimmer är även att rekommendera då ljusbehovet kan se olika ut vid olika tillfällen på dygnet. Att använda sig av en timer för att belysningen ska slå på vid rätt tillfälle av sig självt är också något att fundera över.