Försäkra bilen

Bilförsäkringar är lite speciella i och med att premiens storlek skiljer sig kraftigt åt mellan olika försäkringstagare. Systemet bygger på att när man tecknar sin första försäkring så får man en ganska hög premie. För vartannat år man kört utan att bli inblandad i en skada så får man högre och högre rabatt. Den högsta rabatten ligger oftast på 70 %. Om man blir inblandad i skada sänks rabatten med i storleksordningen 20 %. En bra försäkring är viktig för att du ska slippa onödiga krediter i samband med bilskada. Något du förövrigt kan jämföra på Creddit.se.

Trafikförsäkring

En bilförsäkring omfattar flera delar. I botten finns trafikförsäkringen som är obligatorisk för alla fordon. Den ersätter skador på personer eller egendom. I de flesta fall kombineras trafikförsäkringen med försäkring för glas, brand, maskin, räddning och stöld. Dessa tillägg kallas ofta för delkasko, och trafikförsäkring med delkasko kallas halvförsäkring. Glasförsäkring ersätter skada på bilens rutor vid exempelvis stenskott; brand ersätter vid brand i motorrummet; räddning ersätter bärgningskostnader och stöld ersätter skador som uppkommer om bilen stjäls.

Maskin ersätter skador på motor och viss elektronik, men här finns dels ett system med åldersavdrag, dels gäller försäkringen bara upp till en viss ålder på bilen eller viss körsträcka.

Vagnskadeförsäkring

Halvförsäkring täcker alltså inte skada på den egna bilen. För detta krävs en vagnskadeförsäkring. De flesta nya bilar säljs med en ”inbyggd” vagnskadeförsäkring som gäller i till exempel tre år. Därefter är det ägaren som ansvarar för den försäkringen. På nyare bilar är det nog i regel ”lönsamt” att ha en vagnskadeförsäkring. På äldre bilar kan det vara idé att fundera igenom beslutet. En bil äldre än tio år har ofta ett relativt lågt värde, och en vagnskadeförsäkring ligger ofta i klassen 3-4000 kronor per år.

Bilens ägare skall alltid teckna

Systemet innebär också att unga bilägare får en hög premie. Det är inte ovanligt att när sonen eller dottern köper sin första bil så skrivs försäkringen på en förälder med en mycket högre rabatt. Om försäkringsbolaget efter en skada kan visa att bilen i verkligheten användes av sonen/dottern så kan ersättningen dock sänkas eller helt utebli.