Fuktproblem vanligt i hus

En del blir drabbade av fuktproblem i hus. Olika faktorer kan spela in för att en fuktskada sakta men säkert uppstår. För det första bör man se till att huset man köper eller bygger, tillverkas av material som löper minst risk att få fuktskador. Vissa material som man under bygget har fuktat, men kanske inte låtit torka ordentligt innan man lägger på en heltäckningsmatta kan ge upphov till fuktproblem i hus. Likaså dåligt installerade rör, som kanske går sönder och på så vis läcker det ut fukt i väggar och golv. Själva husgrunden kan också drabbas, inte minst vid kraftig nederbörd. Fukten som stannar kvar i marken kan vara nog för att husgrunden drabbas av fuktproblem. Ofta märker man av fuktproblem i hus när det börjat bli mögel, då det sprider en lukt som vanligtvis inte är där. Eventuella missfärgningar kan uppstå kring området med fuktskador och mögel. Det är viktigt att man utreder var ifrån problemet kommer, och åtgärdar det ordentligt. Både genom att ta bort det område som har blivit skadat av fukt och ersätta det med nytt material men även försöka göra så att problemet inte uppstår igen. Det finns firmor som kan hjälper en med utredning etc.