Gå igenom villkoren, noggrant

När man tecknar en barnförsäkring är det viktigt att man går igenom villkoren noggrant. Försäkringen gäller dels för en mängd olika händelser och är dels ett skydd för att man som förälder får kostnader ersatta då man stödjer barnet under en sjukdomsperiod eller på grund av invaliditet. Det är också ofta noggrant angivet vilka beloppsbegränsningar som gäller i olika situationer samt den självrisk man måste betala i vissa fall.

I de flesta fall avser försäkringen händelser som leder till någon form av invaliditet eller sjukdom. Det kan vara viktigt att teckna försäkringen tidigt i barnets liv då det inte finns någon eventuell sjukdomshistoria som kan medföra undantag eller högre premie.

I de flesta fall omfattar en barnförsäkring

  • Medicinsk och ekonomisk invaliditet
  • Olycksfall
  • Ersättning för vård i hemmet
  • Ersättning för mediciner
  • Ersättning vi vissa kritiska sjukdomar såsom cancer
  • Ersättning vid dödsfall
  • Samtalsstöd
  • Krisbehandling
  • Ersättning vid akut sjukhusvistelse
  • Ersättning för ärrbildningar

Det som därefter kan skilja mellan olika försäkringsbolag är omfattningen av ersättningen och självrisker. I allmänhet kan man teckna för några olika beloppsnivåer uttryckta i basbelopp.

I normala fall kan man teckna en barnförsäkring från barnets födelse upp till 18 års ålder. Du kan olika försäkringar på Insplanet.