Trygghet när du reser bort

Känner du dig orolig när du reser bort och lämnar ditt hem eller när du är borta på jobb eller nöjen under dagen? Med en säkerhetsdörr avses en dörr som uppfyller kraven för en inbrottsklass. Den vanligaste dörren för lägenheter är säkerhetsdörrar i klass 3 men intresset växer även för kraftigare dörrar. En säkerhetsdörrs konstruktion tar bort störande ljud från trapphuset och hindrar såväl tjuvar, ljud som drag att komma in över tröskeln och skyddar också ofta mot brand. Det främsta syftet med en säkerhetsdörr är att den utgör ett fullgott inbrottsskydd.

Säkerhetsdörrar förekommer förutom i privatbostäder i köpcentrum, industrier, offentliga lokaler och till viss del i villor. De flesta nya säkerhetsdörrar tillverkas av stål och då både dörrbladet och karmen men det finns också säkerhetsdörrar som är tillverkade av trä med stålkärna. Säkerhetsdörrarna tillverkas i fabriker efter måttbeställning eller standardmått.

Ett tips är därför att redan från början ta ut måttet på dörren. Dörren går att få i det utseende som önskas och för att försöka efterlikna originaldörren används ofta laminerad stålplåt, faner eller målad yta. Ett annat tips är att fundera igenom ordentligt vilka funktioner du vill att din säkerhetsdörr ska fylla.