Två värmesystem som värmer upp ditt hus

Värmepumpar och luftvärmepumpar är två olika värmesystem som värmer upp ditt hus och ditt vatten genom att omvandla kyla och solenergi till värme. De båda värmesystemen använder sig av naturens olika resurser för att kunna skapa energi.

De båda värmepumparna har en mycket låg driftkostnad och på så sätt kan du spara mycket energi varje månad. Varken värmepumpen eller luftvärmepumpen släpper ut några lokala utsläpp och dem släpper inte ut mycket koldioxid. Både värmepumpen och luftvärmepumpen är alltså väldigt miljövänliga.

När värmepumpen ska skapa värme ut ditt hem så är det vanligast att dess naturresurs är bergvärme, grundvatten eller sjövärme. Luftvärmepumpen använder sig endast av naturresursen luft. Den tar alltså kall uteluft, omvandlar den så att den blir varm och släpper sedan in den där inne.

När värmepumpen eller luftvärmepumpen har blivit installerad så väljer du enkelt hur varmt du vill att det ska vara i ditt hem, sedan rättar sig värmesystemet efter ditt val och ger dig din önskade värme.

Både värmepumpen och luftvärmepumpen är bra värmesystem som gör uppvärmningen billig, enkel och miljövänlig. Du behöver inte underhålla den med som exempel sotning utan den sköter sig själv. Allt du behöver göra är att välja hur varmt du vill ha det.